Gabinet RTG.

Gabinet RTG.

 

Gabinet RTG.

Zdjęcia rentgenowskie od zawsze stanowiły w medycynie źródło, dzięki któremu lekarze zdolni byli diagnozować choroby.

W dobie współczesności wielką wagę przywiązuje się do samego faktu naświetlania, które okazuje się być negatywne w skutkach. MEDICO CLINIC – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pacjentów – posiada wysoce zaawansowany sprzęt, który uzyskując zdjęcia wyższej jakości, pozwala na jednoczesne zmniejszenie dawki naświetlania.

Implantologia zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą implantów, czyli wszczepianiem w miejsca po utraconych zębach tytanowych śrub.

Urazy mechaniczne, próchnica i choroby przyzębia stanowią główne przyczyny utraty zębów. Współczesna medycyna pozwala na rozwiązania dużo trwalsze niż popularne dotychczas mosty czy protezy. Klucz do pięknego uśmiechu stanowią implanty, które nie maskują braku zębowego, a odtwarzają prawidłowo funkcjonujący ząb o naturalnym wyglądzie.

Cyfrowy
rentgen punktowy

Rentgenodiagnostyka cyfrowa pozwala na wyeliminowanie zbędnego naświetlania pacjenta (jest to 1:10 lub 1:15 razy mniejsza dawka naświetlania niż w popularnym, analogowym aparacie RTG). Sprzęt nowej generacji pozwala – w bezpieczny dla zdrowia sposób – wykonać większą liczbę zdjęć, a technologia, w jakiej został zaprojektowany, zapewnia pacjentowi dodatkowy komfort, jakim jest posiadanie zdjęć uzębienia w formie cyfrowej.

Rentgen punktowy
do wykonywania zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych

Zdjęcie pantomograficzne daje nam obraz całego uzębienia oraz stwarza możliwość zaplanowania konkretnego leczenia w dziedzinie szeroko pojętej stomatologii.
Przystawka cefalometryczna znajduje zastosowanie nie tylko w chirurgii ortognatycznej, ale również w dziedzinie stomatologii, jaką jest ortodoncja. MEDICO CLINIC oferuje:

 • panoramy dziecięce (tor ruchu głowicy dostosowany jest do anatomii dziecka)
 • uzębienie ortogonalne (pominięcie stawu TM, doskonała geometria i ostrość samego uzębienia)
 • zdjęcie półpanoramiczne (lepsza geometria obrazu, brak cienia kręgosłupa, redukcja dawki promieniowania o 50%)
 • zdjęcie boczne stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu
 • stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji strzałkowej (opcja DMF)
 • zatoki szczękowe w projekcji strzałkowej (opcja DMF)
 • zatoki szczękowe w projekcji bocznej (opcja DMF)
 • połowę uzębienia ortogonalnie (opcja DMF)
 • uzębienie przednie.

Tomografia komputerowa

MEDICO CLINIC dysponuje najnowszej generacji tomografem wiązki stożkowej Newtom. Oprócz obciążającej pacjenta bardzo małej dawki promieniowania, istotny jest też fakt niesamowitej precyzji w wykonywanym badaniu. Nasz tomograf posiada wyższą (w zestawieniu z klasyczną tomografią) rozdzielczość oraz charakteryzuje go silna redukcja niebezpiecznej dawki naświetlania. Uzyskany poprzez tomografię obraz posiada doskonałą jakość. Jednocześnie stwarza lekarzowi możliwość dokładnego zapoznania się z anatomią pacjenta, co w przypadku obrazu dwuwymiarowego nie było możliwe.


Trójwymiarowy obraz w badaniu tomograficznym
wiązką stożkową Newtom

Jak sugeruje nazwa tego typu tomografii, wiązka promieniowania ma kształt stożka oraz pozwala naświetlać badaną część ciała w całości. Oto tylko niektóre obszary podlegające badaniu w dziedzinie stomatologii:

 • zęby
 • zatoki
 • staw skroniowo-żuchwowy
 • siodło tureckie
 • tkanki miękkie twarzy do pomiarów kefalometrycznych

Tomograf stożkowy Newtom gwarantuje również badanie innych części ciała, szczególnie ważnych w ortopedii, np.: 5 trzonów kręgów szyjnych do oceny wieku kostnego, kręgosłupa szyjnego, stopy, nadgarstków.

Ultrasonografia
2D, 3D, 4D

USG Toshiba Aplio M X jest najnowszym urządzeniem ultradżwiękowym następnej generacji. Poza możliwością obrazowania 3D, 4D i Doppler Duplex (obrazowanie przepływów naczyniowych) posiada również moduł elastografii, pozwalający na wyznaczanie elastyczności tkanek oraz ich klasyfikację w zależności od parametrów sprężystości. Kolejnym modułem oprogramowania naszej Toshiby jest MicroPure, umożliwiający wykrywanie mikrozwapnień w obrazowaniu piersi i małych narządów, co od 2010 roku jest przełomową na świecie metodą w wykrywaniu i różnicowaniu nowotworów.