Implantologia i implantoprotetyka.

Implantologia i implantoprotetyka.

 

Implantologia i implantoprotetyka.

Implantologia zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą implantów, czyli wszczepianiem w miejsca po utraconych zębach tytanowych śrub.

Urazy mechaniczne, próchnica i choroby przyzębia stanowią główne przyczyny utraty zębów. Współczesna medycyna pozwala na rozwiązania dużo trwalsze niż popularne dotychczas mosty czy protezy. Klucz do pięknego uśmiechu stanowią implanty, które nie maskują braku zębowego, a odtwarzają prawidłowo funkcjonujący ząb o naturalnym wyglądzie.

Implantologia zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych za pomocą implantów, czyli wszczepianiem w miejsca po utraconych zębach tytanowych śrub.

Urazy mechaniczne, próchnica i choroby przyzębia stanowią główne przyczyny utraty zębów. Współczesna medycyna pozwala na rozwiązania dużo trwalsze niż popularne dotychczas mosty czy protezy. Klucz do pięknego uśmiechu stanowią implanty, które nie maskują braku zębowego, a odtwarzają prawidłowo funkcjonujący ząb o naturalnym wyglądzie.

Konstultacja implantologiczna

Pierwszym krokiem do wykonania zabiegu implantologicznego jest konsultacja ze specjalistą, podczas której lekarz przeprowadzi dokładny wywiad, ustali zestaw badań, które trzeba będzie wykonać, oraz dobierze optymalną w konkretnym przypadku metodę leczenia implantologicznego.

Podczas wizyty pacjenci otrzymują pełne informacje dotyczące zarówno samego zabiegu, jak też odpowiedniego do niego przygotowania i postępowania w okresie po nim. Odpowiemy także na wszelkie pytania oraz ustalimy koszty leczenia. Standardowo u wszystkich pacjentów implantologicznych przed leczeniem wykonujemy badanie tomografii komputerowej, które pozwala szczegółowo zaplanować zabieg i przeprowadzić go w bezpieczny i najmniej inwazyjny sposób.

Czynniki wpływające
na czas leczenia implantologicznego

Aby odpowiedzieć na pytanie, jak długo trwa leczenie implantologiczne, trzeba omówić kilka czynników mających wpływ na poszczególne etapy leczenia.

Są to: ogólny stan zdrowia pacjenta, choroby ogólnoustrojowe wpływające na proces gojenia (np. cukrzyca), stan układu stomatognatycznego, ewentualna konieczność wykonania sterowanej rekonstrukcji kostnej, leczenia z zakresu stomatologii zachowawczej i endodontycznej. Lekarz implantolog, po przeprowadzeniu badania i wykonaniu diagnostyki radiologicznej, określa plan leczenia, dzieląc go na etapy.

Z jakich etapów składa się
leczenie implantologiczne?

Leczenie implantologiczne dzielimy na dwa etapy:

część chirurgiczna polega na wszczepieniu implantu w znieczuleniu miejscowym. Na czas integracji ma wpływ miejsce, w które wszczepiono implant. Dla żuchwy jest to około 2-3 m-cy, dla szczęki 3-6 m-cy. Niekiedy konieczne są również zabiegi przygotowujące miejsce dla wszczepu, takie jak podnoszenie zatoki szczękowej czy odbudowa kości – augmentacja, które przedłużają czas zakończenia leczenia. Względy kosmetyczne wymagają natychmiastowej odbudowy na implantach, szczególnie w przednim odcinku uzębienia.. W tym czasie pacjent jest zabezpieczony tymczasowym uzupełnieniem protetycznym.

część protetyczna to odsłonięcie implantu i pobranie wycisku z transferem wyciskowym umożliwiającym odtworzenie filaru zęba. Inaczej mówiąc, to zaprojektowanie łącznika implantologicznego, na którym mocujemy pracę protetyczną. Mogą to być korony, mosty, protezy całkowicie oparte na implantach.

Czy wszczepianie implantów
jest bolesne?

Pierwszym krokiem do wykonania zabiegu implantologicznego jest konsultacja ze specjalistą, podczas której lekarz przeprowadzi dokładny wywiad, ustali zestaw badań, które trzeba będzie wykonać, oraz dobierze optymalną w konkretnym przypadku metodę leczenia implantologicznego.

Podczas wizyty pacjenci otrzymują pełne informacje dotyczące zarówno samego zabiegu, jak też odpowiedniego do niego przygotowania i postępowania w okresie po nim. Odpowiemy także na wszelkie pytania oraz ustalimy koszty leczenia. Standardowo u wszystkich pacjentów implantologicznych przed leczeniem wykonujemy badanie tomografii komputerowej, które pozwala szczegółowo zaplanować zabieg i przeprowadzić go w bezpieczny i najmniej inwazyjny sposób.

Zabiegi powiązane
z implantacją:

Podniesienie zatoki szczękowej (SINUS LIFT)

Jest to zabieg chirurgiczny polegającym na wprowadzeniu materiału kościozastępczego na błonę śluzową wyściełającą zatokę szczękową, w celu zwiększenia ilości kości, czasami przed planowanym zabiegiem implantologicznym, w trudnych warunkach anatomicznych.

Istnieją różne metody podnoszenia dna zatoki:

Metoda zamknięta: obarczone jest ryzykiem perforacji błony śluzowej dna zatoki szczękowej, ze względu na utrudniony dostęp wzrokowy. Ryzyko to można zminimalizować stosując dokładną diagnostykę radiologiczną przed zabiegiem i przestrzegają zasady, iż możliwe jest podniesienie dna zatoki szczękowej o około 3-5 mm. Postępowanie w przypadku przerwania błony śluzowej zatoki jest przedmiotem sporów w nauce. Istnieją opinie, że drobne perforacje błony śluzowej nie dyskwalifikują zabiegu i wszczepienie implantu jest to takim powikłaniu dopuszczalne.

Metoda otwarta: jest bardziej inwazyjnym sposobem podniesienia dna zatoki szczękowej. Jest ona częścią używana ponieważ stwarza możliwość podniesienia zatoki w większym stopniu niż metoda zamknięta. Poprzez „okienko” w kości szczęki podnosi się błonę śluzową zatoki, a następnie powstałą w ten sposób przestrzeń wypełnia się biomateriałem, a okno pokrywa membraną. Okres gojenia trwa około 6 miesięcy.

Augmentacja

Może odbywać się poprzez wszczepianie w miejsce braku kości pobranej z własnego organizmu (przeszczep autogenny) lub od dawcy (przeszczep homogenny) albo wszczepienie materiału kościozastępczego, syntetycznego – materiału alloplastycznego.
Idealnym materiałem do augmentacji jest kość autogenna, czyli własna. Zabieg odbywa się wewnątrzustnie w znieczuleniu miejscowym. Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie za trzonowcami a następnie pobiera kilkucentymetrowy fragment kości który po wymodelowaniu i dopasowaniu kształtem umieszcza w miejscu braku kostnego tworząc przykręcany „daszek”. Powstałą szczelinę wypełnia rozdrobnioną kością gąbczastą uzyskaną z pobranego bloku kostnego.

PRF (Platelet Rich Fibrin)

To autogenna sieć bogatopłytkowej fibryny, która pozyskiwana jest z krwi pacjenta. Ten naturalny biomateriał obfituje w czynniki wzrostu i cytokiny, które przyspieszają gojenie i naturalną odbudowę tkanek, bez dodatku środków chemicznych wspomagających regenerację.
PRF wspomaga gojenie ran po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Szczególnie zalecana jest w zabiegach implantologicznych jako metoda wypełnienia ubytków kości wyrostka zębodołowego (augmentacja).
Korzyści z zastosowania metody PRF:

 • przyspieszenie angiogenezy i gojenia
 • zmniejszenie stanu zapalnego i infekcji
 • materiał autogenny, bez ryzyka zakażenia
 • szybka, bezpieczna i prosta procedura medyczna

Bezpieczeństwo leczenia
implantologicznego

W dobie współczesności zabieg implantacji należy do codzienności. Mimo wszystko, jak w przypadku każdego zabiegu chirurgicznego, także i tu wystąpić mogą powikłania. Ich ryzyko zostaje jednak ograniczone do minimum dzięki szeregowi specjalistycznych urządzeń, wśród których niezbędnym okazuje się stożkowy tomograf komputerowy, którym dysponuje MEDICO CLINIC. Uzyskane dzięki trójwymiarowemu obrazowi informacje pozwalają nam nie tylko zdecydować o ewentualnym leczeniu przygotowawczym, lecz również poddać kontroli przebieg całego zabiegu wszczepiania implantu. Obraz pozwala na dokładne zlokalizowanie przebiegu nerwów i zatok, co w technologii dwuwymiarowej nigdy nie dawało stuprocentowej pewności tego, iż podczas zabiegu nie zostanie uszkodzony nerw.

Nasza klinika dysponuje blokiem operacyjnym służącym do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Jest to wydzielona część kliniki, gdzie występuje możliwie największa izolacja od źródeł infekcji, zbliżonych do aseptyki.


Zalecenia pozabiegowe

 • Antybiotykoterapia i środki przeciwbólowe
 • Zimne okłady przez pierwszy dzień tzn. okład przez 5-10 minut, potem 5 minut przerwy
 • Powstrzymanie się od spożywania pokarmów i płynów 2 h po zabiegu, a przez pierwsze 2-3 dni unikanie gorących pokarmów i napojów
 • Miękka dieta ( unikanie gryzienia twardych pokarmów)
 • Rozgryzanie pokarmów stroną przeciwną do operowanej
 • Mycie zębów specjalną, miękką szczoteczką pozabiegową z zachowaniem szczególnej ostrożnościw pobliże rany oraz płukanie jamu ustnej płynem dezynfekującym na bazie chlorheksydyny, np. ELUDRIL, czy smarowanie operowanego dziąsła żelem chlorheksydynowym np. ELUGEL
 • Unikanie wysiłku fizycznego w okresie do 30dni
 • Zdjęcie szwów 10-14 dni po zabiegu
 • Uszczęszczanie na wizyty kontrolne (wg zaleceń lekarza prowadzącego)
 • Zakaz palenia w pierwszym tygodniu po zabiegu
 • Zakaz spożywania alkoholu przez kilka dni po zabiegu
 • Zakaz korzystania z sauny, solarium, basenu przez pierwsze 4 tygodnie od zabiegu
 • Zakaz kichania przez nos oraz nadymania policzków ( dotyczy podniesienia zatoki szczękowej z użyciem preparatu kościozastępczego)
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań bardzo proszę dzwonić pod numer stacjonarny kliniki Medico Clinic 86 271 19 29 lub numer komórkowy 506 082 188

Systemy implantologiczne
stosowane w MEDICO CLINIC

 • Nobel Biocare
 • Implanty Straumann
 • Astra Tech Dental Implants
 • Bego Semados
 • Implanty ICX

Implantoprotetyka

Implantoprotetyka zajmuje się odbudową protetyczną na implantach. Stosujemy odbudowy indywidualnie dobrane do potrzeb pacjentów. Niezależnie od ilości ubytków jesteśmy w stanie odtworzyć naturalne uzębienie. Przy pojedynczym ubytku będzie to korona porcelanowa na implancie, przy braku dwóch lub kilku zębów będą to pojedyncze korony na implantach lub most wykonany na implantach, w przypadku całkowitego braku zębów w żuchwie lub szczęce lekarz wszczepia kilka implantów, na których wykonuje protezę na implantach.

Jeżeli występuje u Ciebie:

 • bezzębie (całkowity brak uzębienia)
 • braki międzyzębowe
 • brak zawiązka zęba stałego
 • nie tolerowanie protez konwencjonalnych
 • stany powypadkowe związane z utratą zębów stałych

Etapy Leczenia

Konsultacja implantologiczna

Lekarz przeprowadza wywiad, wykonuje u pacjenta zdjęcie pantomograficzne lub kieruje go na wykonanie tomografii 3D. Na podstawie tych zdjęć ocenia stan zębów pacjenta, ilość kości i planuje wielkość ewentualnego implantu. Przedstawia pacjentowi plan i kosztorys leczenia.

Etap chirurgiczny

Polega na wszczepieniu implantu w znieczuleniu miejscowym. Na czas integracji ma wpływ miejsce, w które wszczepiono implant. Dla żuchwy jest to ok 2-3 m-cy, dla szczęki 3-6 m-cy. Niekiedy konieczne są również zabiegi przygotowujące miejsce dla wszczepu, takie jak podnoszenie zatoki szczękowej czy odbudowa kości – augmentacja, które przedłużają czas zakończenia leczenia. Względy kosmetyczne wymagają natychmiastowej odbudowy na implantach, szczególnie w przednim odcinku uzębienia.. W tym czasie pacjent jest zabezpieczony tymczasowym uzupełnieniem protetycznym.

Etap protetyczny

Protetyczna to odsłonięcie implantu i pobranie wycisku z transferem wyciskowym umożliwiającym odtworzenie filaru zęba. Inaczej mówiąc, to zaprojektowanie łącznika implantologicznego, na którym mocujemy pracę protetyczną. Mogą to być korony, mosty, protezy całkowicie oparte na implantach.

W trakcie całego procesu implantacji pacjent w miejscu brakującego zęba lub zębów korzysta z tymczasowej odbudowy protetycznej, imitującej braki zębowe.

Odbudowa protetyczna na implantach stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie estetyczne jak i funkcjonalne.


Odbudowa protetyczna na 1 implancie (brak 1 zęba)

Wszczepienie jednego implantu, w miejsce braku zębowego, na którym wykonuje się odbudowę protetyczną korony zęba.


Odbudowa protetyczna na 2 implantach (brak 3 zębów)

Wszczepienie dwóch implantów zębowych, na których wykonuje się odbudowę protetyczną trzech koron zębowych. Możliwe jest w takiej sytuacji wszczepienie trzech implantów i wykonania trzech oddzielnych koron protetycznych.


Odbudowa protetyczna na 3 implantach (brak 4 zębów)

Wszczepienie trzech implantów zębowych, na których wykonuje się odbudowę protetyczną czterech koron zębowych. Możliwe jest w takiej sytuacji wszczepienie czterech implantów i wykonania czterech oddzielnych koron protetycznych.


Bezzębie (całkowity brak zębów)

W przypadku bezzębia w szczęce lub żuchwie, chirurg wykonuje zabieg, podczas którego wprowadza większą ilość implantów: minimum 6 w szczęce i minimum 4 w żuchwie. Na implantach osadza się stałą protezę lub most, uzyskując 100% efekt naturalności. Taka proteza osadzona jest na stałe i gwarantuje pacjentowi poczucie posiadania własnych zębów, zapewniając nową jakość życia!

Korzyści po odbudowie protetycznej na implantach:

 • piękny uśmiech "odejmujący" lat pacjentowi
 • poprawa samopoczucia psychicznego pacjenta, eliminując krępujące sytuacje ukazujące braki zębowe
 • odbudowa braków uzębienia, najbardziej zbliżona do fizjologii pacjenta
 • funkcjonalny narząd żucia
 • wyeliminowanie posiadania mostów i protez ruchomych
 • poprawa higieny w jamie ustnej

Zakres usług w zakresie implantoprotetyki:

Korona tymczasowa na implantach, natychmiastowa, kompozytowa, metoda bezpośrednia
Korona tymczasowa na implantach, natychmiastowa, kompozytowa, wykonana w laboratorium
Szyna z zębami wykonana w laboratorium
Tymczasowy łącznik na implancie
Korona na implancie basic (metal nieszlachetny)
Korona na implancie medium (metal nieszlachetny)
Korona na implancie medium (cerkonowa)
Korona na implancie medium (łącznik cerkonowy)
Korona na implancie premium (metal nieszlachetny)
Korona na implancie premium (cerkonowa)
Korona na implancie premium (łącznik cerkonowy)
Proteza na implantach na belce (2 implanty)
Proteza na implantach na belce (4 implanty)
Proteza teleskopowa na implantach (teleskop)
Proteza teleskopowa na implantach (proteza)

Wybór i koszt odbudowy implantoprotetycznej ustalane są indywidualnie z lekarzem prowadzącym.