Poradnia urologiczna.

Poradnia urologiczna.

 

Poradnia urologiczna.

Poradnia Urologiczna mieszcząca się w naszej placówce oferuje diagnostykę i leczenie zachowawcze wszystkich schorzeń żeńskiego i męskiego układu moczowego -płciowego u osób dorosłych, w tym: kamicy, nowotworów, chorób stercza, zwężeń cewki i moczowodów.

Aby zapisać się do Poradni Urologicznej należy posiadać aktualne skierowanie od lekarza POZ. Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.
Zapisy przyjmowane są osobiście i telefonicznie pod nr 86 271 19 29 lub 506 082 188.
W dniu wizyty należy zgłosić się do Rejestracji Poradni z dowodem osobistym.


Specjaliści przyjmujący w Poradni Urologicznej:

Dr Adam Charytoniuk

Dr Jan Guszcz