gabinetrtg 

Gabinet RTG

Zdjęcia rentgenowskie od zawsze stanowiły w medycynie źródło, dzięki któremu lekarze zdolni byli diagnozować choroby. W dobie współczesności wielką wagę przywiązuje się do samego faktu naświetlania, które okazuje się być negatywne w skutkach. MEDICO CLINIC – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pacjentów – posiada wysoce zaawansowany sprzęt, który uzyskując zdjęcia wyższej jakości, pozwala na jednoczesne zmniejszenie dawki naświetlania.
 • Cyfrowy rentgen punktowy

  Rentgenodiagnostyka cyfrowa pozwala na wyeliminowanie zbędnego naświetlania pacjenta (jest to 1:10 lub 1:15 razy mniejsza dawka naświetlania niż w popularnym, analogowym aparacie RTG). Sprzęt nowej generacji pozwala – w bezpieczny dla zdrowia sposób – wykonać większą liczbę zdjęć, a technologia, w jakiej został zaprojektowany, zapewnia pacjentowi dodatkowy komfort, jakim jest posiadanie zdjęć uzębienia w formie cyfrowej.

  GENTEX EXPERT – rentgen punktowy (zdjęcie)
  Expert DC wraz z oprogramowaniem GXS-700 (zdjęcie)

 • Rentgen punktowy do wykonywania zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych

  Zdjęcie pantomograficzne daje nam obraz całego uzębienia oraz stwarza możliwość zaplanowania konkretnego leczenia w dziedzinie szeroko pojętej stomatologii.

  Przystawka cefalometryczna znajduje zastosowanie nie tylko w chirurgii ortognatycznej, ale również w dziedzinie stomatologii, jaką jest ortodoncja. MEDICO CLINIC oferuje:

  • panoramy dziecięce (tor ruchu głowicy dostosowany jest do anatomii dziecka),
  • uzębienie ortogonalne (pominięcie stawu TM, doskonała geometria i ostrość samego uzębienia),
  • zdjęcie półpanoramiczne (lepsza geometria obrazu, brak cienia kręgosłupa, redukcja dawki promieniowania o 50%),
  • zdjęcie boczne stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu,
  • stawy skroniowo-żuchwowe w projekcji strzałkowej (opcja DMF),
  • zatoki szczękowe w projekcji strzałkowej (opcja DMF),
  • zatoki szczękowe w projekcji bocznej (opcja DMF),
  • połowę uzębienia ortogonalnie (opcja DMF),
  • uzębienie przednie.
 • Tomografia komputerowa

  MEDICO CLINIC dysponuje najnowszej generacji tomografem wiązki stożkowej Newtom. Oprócz obciążającej pacjenta bardzo małej dawki promieniowania, istotny jest też fakt niesamowitej precyzji w wykonywanym badaniu. Nasz tomograf posiada wyższą (w zestawieniu z klasyczną tomografią) rozdzielczość oraz charakteryzuje go silna redukcja niebezpiecznej dawki naświetlania.

  Uzyskany poprzez tomografię obraz posiada doskonałą jakość. Jednocześnie stwarza lekarzowi możliwość dokładnego zapoznania się z anatomią pacjenta, co w przypadku obrazu dwuwymiarowego nie było możliwe.

 • Trójwymiarowy obraz w badaniu tomograficznym wiązką stożkową Newtom

  Jak sugeruje nazwa tego typu tomografii, wiązka promieniowania ma kształt stożka oraz pozwala naświetlać badaną część ciała w całości. Oto tylko niektóre obszary podlegające badaniu w dziedzinie stomatologii:

  • zęby,
  • zatoki,
  • staw skroniowo-żuchwowy,
  • siodło tureckie,
  • tkanki miękkie twarzy do pomiarów kefalometrycznych.
  Tomograf stożkowy Newtom gwarantuje również badanie innych części ciała, szczególnie ważnych w ortopedii, np.: 5 trzonów kręgów szyjnych do oceny wieku kostnego, kręgosłupa szyjnego, stopy, nadgarstków.
 • Ultrasonografia 2D, 3D, 4D

  USG Toshiba Aplio M X
  Jest najnowszym urządzeniem ultradżwiękowym następnej generacji. Poza możliwością obrazowania 3D, 4D i Doppler Duplex (obrazowanie przepływów naczyniowych) posiada również moduł elastografii, pozwalający na wyznaczanie elastyczności tkanek oraz ich klasyfikację w zależności od parametrów sprężystości. Kolejnym modułem oprogramowania naszej Toshiby jest MicroPure, umożliwiający wykrywanie mikrozwapnień w obrazowaniu piersi i małych narządów, co od 2010 roku jest przełomową na świecie metodą w wykrywaniu i różnicowaniu nowotworów.