poloznictwo 

Położnictwo

W zakresie opieki położniczej oferujemy:

  • przygotowanie do ciąży (poradnictwo),
  • rozpoznawanie wczesnej ciąży,
  • diagnostykę USG w ciąży,
  • prowadzenie ciąży fizjologicznej i zagrożonej,
  • badanie kardiotokograficzne – KTG,
  • wzmożony nadzór nad pacjentką w okresie przedporodowym i poporodowym,
  • wspieranie karmienia piersią oraz pomoc w problemach z laktacją,
  • szkolenie w zakresie pielęgnacji i opieki nad noworodkiem.
USG Toshiba Aplio M X – umożliwia oglądanie płodu w prezentacji 4D.