Histopatologia.

Histopatologia.

 

Histopatologia.

Wykonujemy badania w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. Badania te wykonujemy z materiałów tkankowych, wymazów pobieranych w ramach cytologii ginekologicznej, płynów z jam ciała i materiałów pobieranych w wyniku biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych oraz zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

W ramach współpracy z podmiotem posiadającym własną pracownię patomorfologii zapewniamy sprawnie funkcjonujący system logistyczny z indywidualnie ustalanym harmonogramem odbiorów, dostarczanie materiałów zużywalnych koniecznych do wykonywania badań oraz możliwość odbioru wyników badań w formie elektronicznej, za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego łącza internetowego.

Wykonujemy badania w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. Badania te wykonujemy z materiałów tkankowych, wymazów pobieranych w ramach cytologii ginekologicznej, płynów z jam ciała i materiałów pobieranych w wyniku biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych oraz zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej.

W ramach współpracy z podmiotem posiadającym własną pracownię patomorfologii zapewniamy sprawnie funkcjonujący system logistyczny z indywidualnie ustalanym harmonogramem odbiorów, dostarczanie materiałów zużywalnych koniecznych do wykonywania badań oraz możliwość odbioru wyników badań w formie elektronicznej, za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego łącza internetowego.